AquariÅs Alumni

Magnus Olsen, Norconsult

Etter 5 år som indøkstudent med fordypning i Vann- og Miljøteknikk gikk jeg rett ut i jobb hos et konsulentfirma (Norconsult AS) hvor jeg nå jobber med prosjektering. Det som overrasket meg mest er hvor mange ulike prosjekter som trenger personer med kompetanse fra vann- og miljøteknikk. Etter tre måneder i arbeid har jeg jobbet med en rekke prosjekter som løses tverrfaglig. Noen spesielle prosjekter, som jeg ikke tenkte noen med vår kompetanse kommer borti har f. eks vært skredsikring av vei mot sørpeskred og prosjektering av overvannsløsninger som er terrorsikre!
Utdannelsen fra UMB gir en faglig tyngde, som er et godt verktøy ute i jobb. Metodikk og analytisk tankegang er det viktigste man lærer i studiet. Folk i konsulentbransjen sier at 90% av det som trenges i jobben må læres i jobb, og da er det bra at studiet forbereder oss på dette.

Jon Petter Hval, Rambøll

Etter 5 flotte år på Ås har jeg nå begynt som konsulent hos Rambøll Norge AS på Skøyen i Oslo. Som konsulent blir du tatt godt vare på, og de fleste har et eget opplegg for nyansatte med utnevning av fadder og et eget program for den første tiden i selskapet. Noe av det viktigste man tar med seg fra studietilværelsen er evnen til å tilegne seg kunnskap, da det er mye man må lære på kort tid.

Studenter med utdannelse innenfor Vann- og Miljøteknikk er en svært etterspurt gruppe i arbeidslivet. Arbeidsoppgavene virker varierende og interessante. Det tverrfaglige samarbeidet er viktig, og ofte jobber man opp mot flere ulike fagfelt som bygg, arealplanlegging, geoteknikk etc.

Utdanningen ved UMB gir en meget god forberedelse til arbeidslivet. Foreleserne innenfor fagfeltet Vann- og Miljøteknikk på UMB er meget kunnskapsrike, og er også godt kjent ute blant konsulentselskaper og kommuner.