Masteroppgaver

På denne siden vil tilgjengelige masteroppgaver legges ut.

—————————————————————————————————————————————-

Razak Zeidu

Oppdatert: 7. februar 2013

Razak Seidu ønsker å tilby studenter flere spennende tilbud. Det er snakk om masteroppgaver, frie emner og sommerjobb, dette kan gjøres i samarbeid med skolen og det er også mulighet for et prosjekt i samarbeid med FN. Det kanskje mest spennende med disse prosjektene og oppgavene er at det er mulighet for et utenlandsopphold. Aktuelle land er Thailand, Colombia, Laos og Ghana.

Hovedtemaet rundt disse oppgavene er «water and sanitation in developing countries».

  • Ingeniørens perspektiv på renseløsninger og teknikker
  • Helse risiko
  • Gjenvinning av avløp
  • Fosfor gjenbruk
  • Økonomiske perspektiv på andre lands renseløsninger

For nærmere informasjon rund prosjektene og oppgavene kan dere kontakte Rasak Seidu på

Navn Razak Seidu
Enhet IMT
Seksjon Bygg og miljøteknikk
Adresse UMB, box 5003, 1432 Ås
Tittel Postdoktor
E-post razak.seidu@umb.no
Telefon 6496 5447
Mobil 93697921
Besøksadresse TF, Fløy 1, 307