Utferd: VIV og Tjøme 13.09.11

Program:

07:45     Oppmøte UMB

08:00     Bussen kjører

10:00     Eidsfoss Vannverk

 • Velkommen
 • Informasjon om Vestfold Interkommunale vannverk VIV
 • Presentasjon av Asplan Viak og informasjon om prosjektet Eidsfoss Vannverk

11:00     Befaring i anlegget

12:00     Lunsj

12:30     Informasjon om Pilotforsøkene på Vannbehandling

13:00     Befaring Piloten på VIV

13:30     Avreise mot Tjøme

15:00     Informasjon om prosjektet Tjøme avløpsrenseanlegg og befaring på anlegget

16:00     Avreise mot Ås

Litt info

VIV har to vannbehandlingsanlegg, et i sør på Seierstad med Farris som råvannskilde og et i nordenden av forsyningsområdet på Eidsfoss som har Eikeren som råvannskilde.

Vannbehandlingsanlegget på Eidsfoss er det nyeste anlegget og det ble ferdigstill for noen få år siden.  Vannbehandlingen er marmorfilter og desinfeksjon med UV og klordsering.  Marmorfilter er filtrering gjennom sand av marmor, i tillegg til en filtervirkning går marmoren sakte i oppløsning og tilfører vannet kalsium, eller alkalinitet, som gir en høyere og stabil pH. Et marmorfilter tar ikke bort stoffer som er oppløst i vannet, som for eksempel farge som normalt er humus.  Filteret er heller ikke en hygienisk barriere mot bakterier og parasitter.  For å fjerne farge etc må en ha et filter med kjemisk felling, det betyr at det må tilsettes fellingskjemikalie som gjør at fargen koagulerer til et slam som kan fjernes i filteret. Filteranlegget på Eidsfoss er bygget med tanke på utvidelse til kjemiskfelling.  Per dags dato er råvannskilden så god at det ikke er påkrevet mhp farge, men det vil bli krav om felling for å få en ny hygienisk barriere en gang i nær framtid.  For å få erfaring med hvordan felling på råvannet i Eikeren vil oppføre seg har en bygget et pilotanlegg inne på vannverket.  Det er i praksis et forsøksfilter med etterfølgende UV-anlegg der en kan variere vannmengder og kjemikaliedoser og studere sammenhenger.

En tidligere student har tatt hovedopgave på dette pilotprosjektet og vil gi oss mye innholdsrik informasjon.

I tillegg til piloten er det et stort vannbehandlingsanlegg med følgende prosessavsnitt:

 • Pumpestasjon for råvann
 • Filteranlegg
 • Klordosering
 • CO2 dosering
 • Rentvannsmagasin
 • UV-anlegg
 • Rentvannspumper
 • Et stort prosesskontrollanlegg som styrer alle prosessene

Alt dimensjonert for 1.200 l/s, mao et forholdsvis stort anlegg som er verdt en befaring.

Les mer på http://www.viv.no