Stillingsutlysninger

 

En mengde kommuner, konsulentselskaper og andre som jobber med VA søker etter sommerjobber. Her legges det ut stillinger som våre samarbeidspartnere kommer til oss med, men hvis du/dere har en sommerjobb eller fast ansettelse å tilby VA-studentene og ikke er samarbeidsparter, så kan vi legge det ut i et dokument som alle medlemmene våre har tilgang til.

Send en mail til webansvarlig på aquariaas@gmail.com, uavhengig om du/dere er samarbeidsparter/-e eller ikke, det er bare å sende en mail.

 


Sommerjobb for Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (søknadsfrist: 1/3-20)

Vann og avløpsetaten har et sammensatt ansvar for forvaltning av vann og avløp (VA) i Oslo, og er en viktig aktør i byutviklingen. Dette gjør oss til Norges største vannfaglige arbeidsplass. Sommerjobbene våre er fordelt på alle etatens viktigste ansvarsområder.

Vi er ute etter deg som har et faglig engasjement for vann og miljø, og som ønsker å lære mer om vår virksomhet og bransje. Med en god søknad som beskriver din fagbakgrunn og ambisjoner, samt noen ord om dine personlige ønsker for en sommerjobb, stiller du sterkere. Det er ingen bestemte krav til antall studieår, men i enkelte stillinger ønsker vi at arbeidet benyttes videre i masteroppgave. Vedlegg gjerne attester og/eller karakteroversikt.

Normalt tilbyr vi fra 6-8 ukers engasjement innenfor perioden mellom 1. juni og 31. juli. Konkretisering av stillinger pågår kontinuerlig utover vinteren/våren, og vi tar kontakt med aktuelle kandidater fortløpende etter søknadsfristens utløp.

Stillingsannonsen for sommerjobben finner du her.


Ekstrajobb for Sweco ved siden av studier (søknadsfrist: snarest)

Nå har du mulighet til å få en jobb innen sirkulær økonomi på CV-en din!

Sweco skal gjennomføre plukkanalyser av restavfall fra husholdninger i Mossregionen i uke 10 og 11. Hensikten med plukkanalysene er å fremskaffe informasjon om hvordan dagens kildesorteringsordning fungerer og hvilke avfallstyper som har potensiale for økt kildesortering. Målet til MOVAR er at mest mulig avfall resirkuleres, dvs. å slanke restavfallsposene i Mosseregionen! I tillegg skal det utføres noe innovasjons- og utviklingsarbeid i forbindelse med analysene.

Selve analysene skal foregå i et telt som MOVAR stiller til disposisjon på MOVARs anlegg i Kjellerødveien 20, 1580 Rygge, se bildet under. Dersom kommer med buss blir man hentet med bil ved hovedveien. Det er ikke nødvendig med erfaring med avfallssortering fra tidligere.

MOVAR stiller med utstyr til selve sorteringen og personlig verneutstyr for alle som skal utføre sorteringen. Det serveres lunsj og det er mulig å dusje hos MOVAR etter analysen. Basert på analysene håper Sweco at vi sammen med studentene kan utvikle en metode for stikkprøvetakning og estimering av kildesorteringsgrad.

Analysearbeidet skal gjennomføres 3 dager i uke 10 og 3 dager i uke 11. Arbeidsdagen er delt inn i to skift; kl. 8-12 og kl. 12-16. Her er det mulig å melde seg på flere skift. Vi har behov for 4 studenter på hvert skift, og at morgen- og formiddagsskiftet gjennomføres på samme dag. Det er også en fordel om du har mulighet til å stille opp flere dager, da det er tenkt at skiftene fordeles på inntil 8 studenter.

For hvert skift får dere utbetalt 800 kr (200 kr/t), og inkluderer eventuelle reisekostnader. Ved full arbeidsdag får dere altså utbetalt 1600 kr.

Hilsen Lise Kolberg

Interesserte kan ta kontakt med Lise på:
Mob:     911 92 049
Epost:   Lise.kolberg@sweco.no