Stillingsannonser

For våre samarbeidspartnere kan vi publisere stillingsannonser på denne siden, i tillegg til å henge opp annonsen på skolens oppslagstavler.

Ta kontakt med PR-ansvarlig Karoline Næs på aquariaas@gmail.com.

 

Ledig stilling i Oslo kommune

Oslokommune

 

 

 

 

 

Avdelingsingeniør 

Utredningsseksjoen har som kjerneoppgave å velge ut vann- og avløpsledningene som skal vedlikeholdes og fornyes. Fagmiljøet er det fremste i landet på metodisk undersøkelse og tiltaksplanlegging. For å sikre høy kvalitet på utredinger, er det behov for samhandling på tvers av etatens fagområder og vi utreder helhetlige løsninger for både vann-, avløp- og byutviklingsprosjekter. Funksjon målegruppe avløp er en av tre funksjoner i Utredningsseksjonen, og utfører målearbeid, kildesporing og prøvetaking som legger grunnlaget for videre tiltaksplanlegging for avløpssystemet i Oslo.

Nå søker vi etter en ny avdelingsingeniør med engasjement for VA som kan bidra til dette viktige arbeidet.

Les mer om stillingen her: http://www.finn.no/finn/job/fulltime/object?finnkode=56160379&searchclickthrough=true


 

Ledig stilling hos Multiconsult! BSC/MSC
VA-TEKNIKK – OSLOmulticonsult logo

Introduksjon

Multiconsult er en ledende totalleverandør av rådgivning innenfor bygge – og anleggssektoren. Flerfaglig kompetanse og et solid fagmiljø gjør oss i stand til å løse store og komplekse oppgaver på en helhetlig måte.
Til vår Seksjon VA-teknikk søker vi nyutdannede ingeniører/ sivilingeniører innen VA-teknikk med tiltredelse 2014.
Vi har hatt stor tilgang på prosjekter den siste tiden og ønsker særlig søkere til samferdselsoppdrag (vei/bane), olje/gassanlegg og kommunaltekniske oppdrag.
VA-seksjonen har ca 30 medarbeidere som utfører detaljprosjektering av ledningsanlegg inkl. teknisk infrastruktur, modellering, utredninger og kommunalteknisk rådgivning. Primært ønsker vi oss medarbeidere til vårt hovedkontor på Skøyen, men plassering ved våre regionskontor i Fredrikstad eller Drammen vil også være aktuelt.

Ansvarsområde

Som oppdragsmedarbeider deltar du i små fåfaglige og store tverrfaglige oppdrag innen forretningsområdene Olje/gass, Samferdsel og Kommunalteknikk. Etterhvert vil du få muligheten som disiplin og/eller oppdragsleder

MULTICONSULT kan tilby

– Personlig og faglig utvikling i samarbeid med over 1500 kunnskapsrike
og delende kollegaer
– Moderne og funksjonelle kontorlokaler og umiddelbar nærhet til tog/buss/trikk
– Muligheter for å delta i store tverrfaglige prosjekter nasjonalt og internasjonalt
– Gode lønnsbetingelser, pensjons- og forsikringsordninger
– 5 uker ferie pluss fri mellom jul/nyttår og i påsken
– Bedriftshytter og et aktivt bedriftsidrettsmiljø

Kontakt: Seksjonsleder Sigmund Tøien, tlf 957 55 713

Se stillingsannonsen på multiconsult.no, søk etter stillingsID 3622.

Reklamer