Vedtekter

Gjeldende vedtekter for AquariÅs kan lastes ned her:

Gjeldende Vedtekter 2014

Vedtektene ble sist revidert under Generalforsamlingen 18. februar 2014.